نوشته‌ها

رایجترین اشتباهات در مصاحبه های شغلی از دید کارشناسان

زمان درست سکوت را بدانید «استیسی هاولی» یکی از مربیان آموزش شغلی معتقد است، «صحبت بیش از اندازه با مصاحبه کننده را می‌توان یکی از نقاط ضعف مهم در خلال جلسات مصاحبه‌ی شغلی دانست، که افراد از انجام آن آگاهی لازم را نداشته و ندارند. این مورد می‌تو…